Ketterät menetelmät – projektien pelastus?

Ketterät menetelmät - projektien pelastus? Olen viime aikoina opiskellut lisää aihetta ketterät menetelmät. Ketterät menetelmät ovat käytössä jo monella toimialalla. Käyttö tulee laajenemaan varmasti. Hyvä olisikin jokaisen projektiammattilaisen ymmärtää menetelmien viitekehystä. Parhaan hyödyn ketteryydestä varmasti saa, kun käyttää parhaiten oman organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin soveltuvia menetelmiä. Ketterää projektinhallintaa ei mielestäni voi toteuttaa irrallisena, vaan organisaation…

Continue Reading

Ohjausryhmän merkitys projekteissa

Ohjausryhmän merkitys projekteissa ”A steering committee is a group responsible for providing direction”. ”Steering group steers a project or a business toward success”. Ohjausryhmän rooli on kuvattu osuvasti yllä mainituissa lauseissa; ohjausryhmä on ryhmä, jonka vastuulla on projektin suunnan näyttäminen, ohjaaminen kohti menestystä. Projektin ohjausryhmän työskentelyyn ja päätöksiin kulminoituu siis pitkälti projektin menestys. Ohjausryhmä on…

Continue Reading

Miksi projektinhallintaan panostaminen kannattaa?

Usein mietitään tarvitaanko projektiin projektipäällikköä. Esteeksi saattaa muodostua ajatus, että se on vain ylimääräinen kuluerä, turhaa byrokratiaa, kyllä tämän roolin voi joku hoitaa oman työnsä ohessa, ei se vaadi erikoistaitoja. Yrityksen strategia Projekti vaatii aina jonkun syyn ja sillä pitää olla perustelu. Projekti tekemisen ilosta ja "musta tuntuu, että me tarvitaan tämä juttu" ei ole…

Continue Reading
Close Menu